Výroční zprávy


 

 

Výroční zpráva ObÚ Katov o sobodném přístupu informací za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ObÚ Katov- O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU INFORMACÍ ZA ROK 2014
ObÚ Katov jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s
ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se
týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2014, podle
zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

V souladu se zákonem poskytuje ObÚ Katov žadatelům informace na základě
jejich žádosti.

Statistika o vyřizovaných žádostech:

Počet podaných žádostí o informace 1
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumaných soudem 0
Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona 0