Poskytnuté informace


Poskytnuté informace

Mimo zákonem dané informace poskytuje obec informace také prostřednictvím:

  • tabule obecního úřadu
  • webové stranky obce
  • zpravodaj obce

 

2023

 

2022

 

2020

 

2019

 

2018


2017