Poplatky


Možnost úhrady místních poplatků

Převodem - číslo účtu 3646884339 / 0800

Při úhradě převodem zadejte variabilní symbol, který vytvoříte takto: číslo domu (popř. pozemku).
Do zprávy pro příjemce jméno.

Výše místních poplatků:

svoz odpadu : 1 osoba trvale žijící 400,-Kč

rekreační objekt 400,- Kč

poplatek za psa: 50,-Kč