2010

Výstavba nové hasičské zbrojnice

Na svátek práce 1. května(sobota) 2010 jsme zahájili stavbu nové hasičské zbrojnice včetně jídelny pro Základní školu v Katově, která je v těsné blízkosti nové stavby. Většinu prací budeme provádět sami formou bezplatných brigád. Půdorys stavby je o rozmě

Silvestr 2010

Turnaj v mariáši

Ždárská liga 2010

Turnaj v nohejbalu, fotbalu a odpoledne pro děti.

Uzení masa, velikonoční neděle 4.4.2010

Zabíjačka 13.2.2010