2010


Výstavba nové hasičské zbrojnice

Na svátek práce 1. května(sobota) 2010 jsme zahájili stavbu nové hasičské zbrojnice včetně jídelny pro Základní školu v Katově, která je v těsné blízkosti nové stavby. Většinu prací budeme provádět sami formou bezplatných brigád. Půdorys stavby je o rozmě