Kulturní dům

Kulturní dům

TELEFON:
566 538 413
SPRÁVCE:
Lenka Balášová, tel. 732 513 659

Kapacita

SKLÍPEK:
40 osob
ZASEDACÍ MÍSTNOST:
30 osob
SÁL:
160 osob
CELKEM:
195 osob

Ceník platný od 1.11.2009

Ceny pronájmu KD Katov, schválené zastupitelstvem obce Katov dne 21.10.2009

Pronájem KD Katov (bez otopu)
sál + sklípek:
zasedací místnost:
3.600,-- Kč
360,-- Kč
 
Pronájem KD Katov (s otopem)
sál + sklípek:
zasedací místnost:
4.200,-- Kč
720,-- Kč
 
Pronájem sklípku - 1 večer
bez otopu – domácí
bez otopu – cizí

s otopem – domácí
s otopem – cizí
400,-- Kč
700,-- Kč

600,-- Kč
900,-- Kč
 
Pronájem sklípku - 1 hodina
120,-- Kč
 
Životní jubilea 50 let a výše - 1 večer - pouze místní
150,-- Kč
 
Pronájem sálu za účelem cvičení
každá další započatá hodina 120,-- Kč
120,-- Kč / 1 hod
 
Pronájem zasedací místnosti - jednorázová akce
S otopem
360,--Kč / 1 hod.
Bez otopu
120,--Kč / 1 hod.
 
Pronájem KD - pohřební hostina
Místní občané:
zdarma
Cizí nájemce:
bez otopu
600,--Kč
s otopem
1100,--Kč
 
Pronájem KD - oslava
(životní jubileum)
bez otopu – domácí
bez otopu – cizí

s otopem – domácí
s otopem – cizí
900,-- Kč
1200,-- Kč

1200,-- Kč
1600,-- Kč
 
Zapůjčení víceúčelového skládacího žebříku - pouze místní občané (bez poplatku)
 
Záloha:
KD + sklípek
5000,-- Kč
Sklípek
1000,-- Kč
Zasedací místnost
500,-- Kč

Ceny jsou včetně 21% DPH

Velký sál

Sklípek

Zasedací místnost