Aktuality


Zveřejněno 26. 6. 2024

Upozornění pro vlastníky kotlů na tuhá paliva

Upozorňujeme vlastníky kotlů na tuhá paliva, že od 1.9.2024 platí povinnost topit pouze v kotlích, které splňují ekologické normy.

Pokud ještě máte starý kotel (první, nebo druhá emisní třída), využijte státních dotací na jeho výměnu.

Pro vlastníky rodinných domů, kteří spadají do nízkopříjmových domácností (starobní důchodci, invalidé 3. stupně, domácnosti s příspěvkem na bydlení) je do 30.8.2024 vyhlášena krajská dotace na výměnu starého kotle. Můžete dostat podporu až 95 % vynaložených nákladů. Maximální výše dotace je u kotlů na biomasu 130 000,- Kč, u tepelného čerpadla 180 000,- Kč.

Pro vlastníky rodinných domů, kteří nespadají do nízkopříjmových domácností je vyhlášen program Nová zelená úsporám Standard. Zde je maximální výše dotace v rozmezí od 80 000,- Kč do 140 000,- Kč dle nového kotle. I zde je podporován nákup tepelných čerpadel. Podporu na výměnu plynového vytápění lze poskytnout pouze pro rodinné domy, splňující požadavky na energetickou náročnost budovy (třída A – D).

Máte možnost využít dotaci na pořízení nového, ekologického kotle, který nebude zatěžovat životní prostředí, bude mít lepší výhřevnost a lepší spalování.

Pokud chcete poradit, tak využijte kontakty vyhlašovatele dotace.

Pro krajskou dotaci (nízkopříjmové domácnosti):

Ing. Tereza Rosypalová, e-mail: rosypalova.tereza@jmk.cz, tel.: 541 651 371

Bc. Renata Nejezchlebová, e-mail: nejezchlebova.renata@jmk.cz, tel: 541 651 231

Ing. Jana Slabáková, e-mail: slabakova.jana@jmk.cz, tel: 541 651 425

Nová zelená úsporám:

Krajské pracoviště pro Jihomoravský kraj: tel.: 735 158 161

Můžete také využít Místní akční skupinu Brána Vysočiny, jsme oficiálním kontaktním místem. Zdarma s Vámi ověříme splnění všech podmínek výzvy, pomůžeme Vám se zpracováním samotné žádosti a jejich příloh, zajistíme podání žádosti.

Kontaktní osoba na Místní akční skupině Brána Vysočiny: Petr Šústal, tel.: 704 426 282, mail:
sustal@masbranavysociny.cz. Osobní konzultace pouze po předchozí domluvě.

ZPĚT NA AKTUALITY

Kam dál?