Aktuality


Zveřejněno 3. 5. 2024

Nebezpečný odpad

Proběhne: 13. 05. 2024 15:15

Obecní úřad Katov informuje, že v pondělí 13. 5. 2024 proběhne v čase 
od 15:15 do 15:30 hod. u kapličky sběr nebezpečného odpadu.

Tento odpad nesmí být u kapličky skladován, je nutné přinést jej ve výše uvedený čas pracovníkům svozové firmy, kteří budou nebezpečný odpad okamžitě nakládat do kontejnerů. 

Druhy odebíraných odpadů: staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, bateriové monočlánky, zářivky, výbojky, staré motorové oleje a maziva, textilie znečištěné ropnými produkty, olejové filtry, mořidla, spreje, lednice, televize atd.

V rámci tohoto svozu nelze odebírat eternit a dehtovou lepenku. 

ZPĚT NA AKTUALITY

Kam dál?