Aktuality


Zveřejněno 9. 11. 2023

Prodej palivového dřeva z obecních lesů

Obec Katov zamýšlí provést těžbu kůrovcového, tzn. palivového dřeva ve svých lesích.

Těžbu provede do konce tohoto kalendářního roku sjednaná firma. Vytěžené dřevo bude použito na vytápění obecních budov, ale vzhledem k očekávanému množství bude nabídnuto i občanům. Dřevo, převážně smrkové a borové, bude možné zakoupit v ceně
850,- Kč/m3, a to ve formě pětimetrových kulánů zbavených větví. Po dohodě přímo s těžící firmou bude možnost závozu na dohodnuté místo - jeden vůz pojme objem cca 10 m3. Zároveň však chceme občanům poskytnout i možnost samotěžby, v takovém případě bude sjednána cena 250,- Kč/m3. Zájemcům o samotěžbu budou vyznačeny konkrétní stromy, které následně vytěží vč. nezbytného úklidu, dřevo musí být vytěženo do konce února 2024.

Prosíme občany, kteří mají zájem o zakoupení dřeva z obecních lesů za výše uvedených podmínek, aby do 19. 11. 2023 sdělili tuto informaci starostovi obce na tel. 728 916 218. Jakmile bude seznam zájemců o obecní dřevo v té či oné variantě sestaven, budou jim obratem předány podrobné informace. Upozorňujeme na skutečnost, že po letošním plánovaném vyčištění obecních lesů v nich bude těžba na nějaký čas přerušena.

 

ZPĚT NA AKTUALITY

Kam dál?