Aktuality


Zveřejněno 23. 8. 2023

Vodné a stočné

Obec Katov žádá občany.

 

Obec Katov žádá občany, kteří dosud neuhradili vodné a stočné za 1. pololetí 2023, aby tak učinili v souladu s uzavřenými smlouvami  o dodávkách služeb nejpozději do 31. 8. 2023

Výše poplatků:

  • Vodné dle skutečně odebrané vody + 198,-- Kč                      
    za vodoměr/vodovodní přípojku
  • Stočné 1.221,-- Kč za 1 osobu

ZPĚT NA AKTUALITY

Kam dál?