Aktuality


Zveřejněno 20. 4. 2023

Velkoobjemový kontejner

U kapličky bude přistaven velkoobjemový kontejner

Od pátku 21. 4. 2023 do pondělí 24. 4. 2023 bude u kapličky přistaven velkoobjemový kontejner na běžný odpad z domácnosti. Do kontejneru nelze dávat bioodpad 
a nebezpečný odpad, například elektrospotřebiče, zářivky, pneumatiky, obaly od barev 
a postřiků, dále do kontejneru nelze dávat železný odpad, plasty a papír.

ZPĚT NA AKTUALITY

Kam dál?