Aktuality


Zveřejněno 10. 5. 2023

Nebezpečný odpad

Obecní úřad Katov informuje, že v pondělí 15. 5. 2023 proběhne v čase 
od 15:15 do 15:30 hod. u kapličky sběr nebezpečného odpadu.

Tento odpad nesmí být u kapličky skladován, je nutné přinést jej ve výše uvedený čas pracovníkům svozové firmy, kteří budou nebezpečný odpad okamžitě nakládat do kontejnerů.

Druhy odebíraných odpadů: staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, bateriové monočlánky, zářivky, výbojky, staré motorové oleje a maziva, textilie znečištěné ropnými produkty, olejové filtry, mořidla, spreje, lednice, televize atd.

V rámci tohoto svozu nelze odebírat eternit a dehtovou lepenku.

Mgr. Jiří Urbánek

starosta obce

ZPĚT NA AKTUALITY

Kam dál?