Aktuality


Zveřejněno 15. 5. 2023

Nájem hrobových míst Křoví

Druhá polovina nájemného na období od 1.1.2024 do 31.12.2029.

V roce 2018 uzavírali nájemci s Obcí Křoví nájemní smlouvu na pronájem hrobového místa na hřbitově v Křoví na období do roku 2029. Nájemné na období od 1.1.2018 do 31.12.2023 jsme vybírali v roce 2018.

Druhou polovinu nájemného na období od 1.1.2024 do 31.12.2029 budeme vybírat v letošním roce, je splatné do 31.12.2023.

Zastupitelstvo obce Křoví na svém jednání dne 15.2.2023 pod č.j. 7/2023/ZO1 schválilo cenu za pronájem hrobového místa na hřbitově v Křoví podle skutečných nákladů za období 2018 – 2022, která činí 36,47 Kč za 1 m2 a 1 rok.

Cena za pronájem hrobového místa se skládá ze dvou položek:
1. Cena za pronájem hrobového místa dle Cenového věstníku Ministerstva financí ČR (může být až 22,- Kč za 1 m2), v Křoví ve výši 5,- Kč za 1 m2 a rok.
2. Cena za služby spojené s provozováním pohřebiště v obci Křoví – ve výši 31,47 Kč za 1 m2 a rok s DPH.

Výměr na úhradu poplatku za hrobové místo na hřbitově v Křoví zašleme písemně na adresu bydliště uvedeného nájemce dle uzavřené Smlouvy o nájmu hrobového místa . Vyčkejte prosím do konce října 2023, máme kolem 250 nájemních smluv.

Pokud nájemce hrobového místa zemřel a nenahlásili jste změnu, zašlete nám tuto zprávu na e-mail: posta.krovi@seznam.cz nebo oukrovi@seznam.cz, nebo se za námi stavte na Poštu Partner Křoví, abychom sepsali novou Smlouv

ZPĚT NA AKTUALITY

Kam dál?