Aktuality

1. března 2023

Oblastní charita Tišnov

Pečovatelská a odlehčovací služba.

Pečovatelská služba pomáhá lidem, kteří chtějí přes svá omezení žít doma, ale sami by to bez cizí pomoci nezvládli.

ikona Pečovatelská služba (3) - leták (PDF 811.35 kB)

V odlehčovací službě poskytujeme pomoc a podporu seniorům, osobám s chronickým onemocněním a osobám se zdravotním postižením, o které běžně pečují v jejich přirozeném sociálním prostředí rodinní příslušníci, kteří tuto péči nejsou v potřebné míře po určitou dobu schopni zajistit (např. v době nezbytného odpočinku, při pracovní vytíženosti), ale usilují o to, aby jejich blízký nadále setrval v domácím prostředí.

ikona Odlehčovací služba - leták (PDF 892.74 kB)