Aktuality


Zveřejněno 31. 8. 2021

ZŠ a MŠ Katov oznamuje

Slavnostní zahájení školního roku 2021 / 2022 
proběhne 1. září 2021 v 8 hodin.

Všichni žáci si přinesou přezůvky, žáci 1. ročníku školní tašku na učební pomůcky.

Organizační pokyny vzhledem ke Covid-19

Všichni žáci jsou povinni nosit roušku/respirátor ve společných prostorech, při vstupu do budovy nutná dezinfekce rukou.

Příchod žáků 1. ročníku mezi 7, 45 h. - 8 hodin, testují se až 2. září. Zákonní zástupci těchto žáků musí mít nasazenou po celou dobu pobytu ve škole ochranu dýchacích cest (respirátor).

Příchod žáků 2., 3., 4. a 5. ročníku nejpozději v 7, 30 hodin. Žáci se budou společně testovat ve svých kmenových třídách.

Testování nepodstupují žáci po prodělaném onemocnění covid-19 (180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19).

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, je nutné použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole.

ZPĚT NA AKTUALITY

Kam dál?