Aktuality

16. dubna 2020

Otevření Obecního úřadu Katov

S účinností ode dne 20. dubna 2020 jsou obnoveny úřední hodiny obecního úřadu.

V souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, pod č. 69/2020 Sb., zůstávají nadále platná pravidla k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Žádáme všechny občany, aby nadále upřednostňovali písemný, elektronický nebo telefonický styk s obecním úřadem.

Při případném osobním kontaktu je nutno dodržovat zvýšená hygienická opatření:

  • při vstupu na úřaddodržujte bezpečnou vzdálenost 2 metrů
  • po zaklepání čekejte na výzvu pracovníka úřadu
  • do místnosti úřadu vstupujte jednotlivě
  • používejte ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky
  • využívejte desinfekční prostředky
  • omezte čas jednání na nezbytně nutnou dobu
  • těšíme se spolu s vámi na bezproblémovou komunikaci

 

    Obecní úřad Katov