Aktuality


Zveřejněno 26. 8. 2022

Zahájení nového školního roku 2022/2023 v ZŠ a MŠ Katov

Vážení rodiče,
nový školní rok v ZŠ a MŠ Katov 2022/2023 bude zahájen:


MŠ :  ve čtvrtek 1. září  2022 od 6 hodin
ZŠ :   v pondělí 5. září 2022 v 8 hodin  ( z důvodu finálního dokončení rekonstrukce sociálního zázemí pro žáky )


Žáci 1. ročníku si přinesou tašky na učební pomůcky a přezůvky.

Žáci 2. - 5. roč. se dostaví do školy do 7, 30 hod - nácvik programu k zahájení. Středeční nácvik 31. 8. 2022 se RUŠÍ.
 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY BUDE ZAHÁJEN V PONDĚLÍ 5. ZÁŘÍ 2022 PO SLAVNOSTNÍM ZAHÁJENÍ ŠK. ROKU. ŽÁCI 2. - 5. ROČNÍKU, MOHOU ZŮSTAT V DRUŽINĚ DO 16 HODIN, NUTNO SI PŘINÉST DVĚ SVAČINY, OBĚDY V TENTO DEN NEBUDOU.

ZPĚT NA AKTUALITY

Kam dál?