Aktuality

19. června 2019

Poplatek

za svoz komunálního odpadu

Obecní úřad Katov žádá občany, kteří dosud neuhradili poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 500,-- Kč na osobu a poplatek ze psa ve výši 50,-- Kč za psa za rok 2019, aby tak učinili v co nejkratším termínu.

Dle platné obecně závazné vyhlášky jsou tyto poplatky splatné do 30.6. daného roku. V případě neuhrazení poplatků v daném termínu bude dle platné vyhlášky naúčtování trojnásobek poplatku.