Aktuality


Zveřejněno 18. 6. 2020

Poplatky

Obecní úřad Katov žádá občany.

Obecní úřad Katov žádá občany, kteří dosud neuhradili poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 500,- Kč na osobu a poplatek ze psa ve výši 50,- Kč za psa za rok 2020, aby tak učinili v co nejkratším termínu.

Dle platné obecně závazné vyhlášky jsou tyto poplatky splatné do 30.6. daného roku. V případě neuhrazení poplatků v daném termínu bude dle platné vyhlášky naúčtován trojnásobek poplatku.

 

ZPĚT NA AKTUALITY

Kam dál?