Aktuality

24. dubna 2019

Vodovod

Výpadek dodávky vody z obecního vodovodu.


 

Vážení spoluobčané,

omlouvám se za vzniklý výpadek v dodávce vody z obecního vodovodu. Dne 24.4.2019 došlo k prudkému poklesu stavu vody ve vodojemu. Tento náhlý pokles mohl být způsoben havárií, což není pravděpodobné nebo nekázní občanů (např. napouštění bazénů přes vydaný zákaz ze dne 16.4.2019). Znovu tedy žádáme občany, aby dodržovali stanovené nařízení, co nejvíce šetřili vodou a brali ohled na ostatní spoluobčany obce. Na nápravě usilovně pracujeme.

Ještě jednou se omlouvám za vzniklou situaci, která však byla s největší pravděpodobností způsobena bezohledností některých občanů a vedení obce se bude snažit chování občanů do budoucna ovlivnit.

V Katově, dne 24.4.2019

Ing. Mgr. Miloslav Pašek
starosta obce