Aktuality

20. února 2019

Úhrada poplatků

Obecní úřad Katov žádá občany, kteří dosud neuhradili vodné a stočné za 2. pololetí 2018, aby tak učinili do 28.2.2019.


Obecní úřad Katov žádá občany, kteří dosud neuhradili vodné a stočné za 2. pololetí 2018, aby tak učinili v souladu s uzavřenými smlouvami o dodávkách služeb nejpozději do 28.2.2019.

Zároveň je možné hradit poplatek za svoz komunálního odpadu, poplatek za psa a nájemné za pronájem obecních pozemků.

Výše poplatků:

  • Vodné dle skutečně odebrané vody + 207,-- Kč za vodovodní přípojku za půl roku
  • Stočné 823,-- Kč / 1 osoba za půl roku
  • Poplatek SKO 500,-- Kč/1 osoba za celý rok
  • Poplatek za psa 50,-- Kč
  • Nájemné za pronájem obecních pozemků dle uzavřených smluv