Aktuality


Zveřejněno 28. 6. 2021

Úhrada poplatků

Poplatek za svoz komunálního odpadu  a poplatek ze psa.

Obecní úřad Katov žádá občany, kteří dosud neuhradili poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 500,-- Kč na osobu a poplatek ze psa ve výši 50,-- Kč za psa za rok 2021, aby tak učinili v co nejkratším termínu.

Dle platné obecně závazné vyhlášky jsou tyto poplatky splatné do 30.6. daného roku.

V případě neuhrazení poplatků v daném termínu bude dle platné vyhlášky naúčtován trojnásobek poplatku.

ZPĚT NA AKTUALITY

Kam dál?