Aktuality

10. srpna 2018

Upozornění

Platba za vodné a stočné za 1. pololetí 2018

Obecní úřad Katov žádá občany, kteří dosud neuhradili vodné a stočné za 1. pololetí 2018, aby tak učinili v souladu s uzavřenými smlouvami o dodávkách služeb nejpozději do 31.8.2018.