Aktuality


Zveřejněno 28. 6. 2018

Volby do Zastupitelstva obce Katov

konané ve dnech 5. a 6. října 2018.

Občané s trvalým pobytem v obci Katov, kteří by měli zájem kandidovat do funkce člena Zastupitelstva obce Katov, ať se přihlásí do 5.7.2018 na Obecním úřadě Katov. Zde mu pomůžeme vyplnit kandidátní listinu a další dokumenty potřebné ke kandidatuře a následně zajistíme předání kandidátní listiny registračnímu úřadu.

Kandidátní listinu se všemi náležitostmi může také každý nezávislý kandidát (sdružení nezávislých kandidátu, politická strana, koalice politických stran) podat na MěÚ Tišnov osobně nejpozději do 31.7.2018 do 16,00 hod. Bližší informace naleznete na www.tisnov.cz v sekci volby.

ZPĚT NA AKTUALITY

Kam dál?