Aktuality


Zveřejněno 23. 5. 2019

Velkoobjemový kontejner

Proběhne: 24. 05. 2019 – 27. 05. 2019

Od pátku 24.5.2019 do pondělí 27.5.2019 bude u kapličky přistaven velkoobjemový kontejner na běžný odpad z domácnosti.

Do kontejneru nelze dávat bioodpad a nebezpečný odpad, například elektrospotřebiče, zářivky, pneumatiky, obaly od barev a postřiků, dále do kontejneru nelze dávat železný odpad, plasty a papír. 

ZPĚT NA AKTUALITY

Kam dál?