Aktuality

30. dubna 2017

Velkoobjemový kontejner

Akce proběhne:
28. dubna 2017 – 2. května 2017

Od pátku 28.4.2017 do úterý 2.5.2017 bude u kapličky přistaven velkoobjemový kontejner na běžný odpad z domácnosti a ze zahrady.

Do kontejneru nelze dávat nebezpečný odpad, například elektrospotřebiče, zářivky, pneumatiky, obaly od barev a postřiků, dále do kontejneru nelze dávat železný odpad, plasty a papír.

Svoz nebezpečného odpadu bude proveden v průběhu měsíce května.