Aktuality

23. února 2018

Vodné, stočné

Obecní úřad Katov žádá občany,

kteří dosud neuhradili vodné a stočné za 2. pololetí 2017, aby tak učinili neprodleně. Na základě uzavřených smluv o dodávkách uvedených služeb je vodné a stočné splatné do 28.2. příslušného roku.