Aktuality

11. listopadu 2016

U Z A V Ř E N Í Obecního úřad Katov

prodlouženo do 16.11.2016

V případě nutnosti je možné obrátit se telefonicky
na starostu obce Luďka Mičánek – tel. 739 258 111
místostarostu obce Petra Havláta – tel. 724 329 893
místostarostu obce Richarda Urbánka – tel. 777 008 133
účetní obce Jiřinu Kopečnou – tel. 776 029 921