Aktuality

17. září 2020

Vodné, stočné

Obecní úřad Katov žádá občany, kteří dosud neuhradili vodné a stočné za 1. pololetí 2020,

které bylo splatné dle platný smluv do 31.8.2020, aby tak učinili neprodleně, nejpozději do 30.9.2020.