Aktuality

28. dubna 2021

Nebezpečný odpad

V úterý 4.5.2021 proběhne v době od 15.15 do 15.30 hod. u kapličky sběr nebezpečného odpadu.

Nebezpečný odpad nesmí být u kapličky skladován a je nutné ho přinést ve stanovenou dobu, tj. od 15,15 hod. do 15,30 hod., pracovníkům svozové firmy, kteří budou nebezpečný odpad okamžitě nakládat do kontejnerů.

Druhy odebíraných odpadů: staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, bateriové monočlánky, zářivky, výbojky, staré motorové oleje a maziva, textilie znečištěné ropnými produkty, olejové filtry, mořidla, spreje, lednice, televize atd.

V rámci tohoto svozu nelze odebírat eternit a dehtovou lepenku.