Aktuality

6. května 2019

Nebezpečný odpad

Ve středu 8.5.2019 proběhne v době od 9,15 hod. do 9,30 hod. u kapličky sběr nebezpečného odpadu.

Nebezpečný odpad nesmí být u kapličky skladován a je nutné ho přinést ve stanovenou dobu, tj. od 9,15 hod. do 9,30 hod., pracovníkům svozové firmy, kteří budou nebezpečný odpad okamžitě nakládat do kontejnerů.

Druhy odebíraných odpadů: staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, bateriové monočlánky, zářivky, výbojky, staré motorové oleje a maziva, textilie znečištěné ropnými produkty, olejové filtry, mořidla, spreje, lednice, televize atd.

V rámci tohoto svozu nelze odebírat eternit a dehtovou lepenku.

ikona Nebezpečný odpad (PDF 68.36 kB)