Aktuality

2. října 2019

Nebezpečný odpad

pondělí 7.10.2019 proběhne v době od 16,10 hod. do 16,20 hod. u kapličky sběr nebezpečného odpadu.

Nebezpečný odpad nesmí být u kapličky skladován a je nutné ho přinést ve stanovenou dobu, tj. od 16,10 hod. do 16,20 hod., pracovníkům svozové firmy, kteří budou nebezpečný odpad okamžitě nakládat do kontejnerů.

Druhy odebíraných odpadů: staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, bateriové monočlánky, zářivky, výbojky, staré motorové oleje a maziva, textilie znečištěné ropnými produkty, olejové filtry, mořidla, spreje, lednice, televize atd.

V rámci tohoto svozu nelze odebírat eternit a dehtovou lepenku.