Aktuality

4. května 2018

Nebezpečný odpad

V úterý 8.5.2018 proběhne v době od 9,15 hod. do 9,30 hod. u kapličky sběr nebezpečného odpadu.

Nebezpečný odpad nesmí být u kapličky skladován a je nutné ho přinést ve stanovenou dobu, tj. od 9,15 hod. do 9,30 hod., pracovníkům svozové firmy, kteří budou nebezpečný odpad okamžitě nakládat do kontejnerů. V rámci tohoto svozu nelze odebírat eternit a dehtovou lepenku.
Bližší informace jsou vyvěšené v úřední desce.

ikona Nebezpečný odpad (PDF 64.61 kB)