Aktuality


Zveřejněno 14. 5. 2020

Velkoobjemový kontejner

U kapličky bude přistaven velkoobjemový kontejner

Od pátku 15.5.2020 do pondělí 18.5.2020 bude u kapličky přistaven velkoobjemový kontejner na běžný odpad z domácnosti. Do kontejneru nelze dávat bioodpad a nebezpečný odpad, například elektrospotřebiče, zářivky, pneumatiky, obaly od barev a postřiků, dále do kontejneru nelze dávat železný odpad, plasty a papír.

ZPĚT NA AKTUALITY

Kam dál?