Aktuality


Zveřejněno 13. 3. 2023

Úprava křižovatky

II/385x387 PŘEDKLÁŠTEŘÍ >> ve 3 etapách a s dočasnou objížďkou

Termín realizace: 13. 3. 2023 – 6. 8. 2023

Upozorňujeme na blížící se plánovanou rozsáhlou úpravu velmi frekventované křižovatky v katastru Předklášteří spojující silnice na Dolní Loučky a Štěpánovice.

Jedná se o přestavbu nevyhovující křižovatky silnic II/385x387 na křižovatku stykovou včetně zřízení odbočovacího a připojovacího pruhu na silici II/385 včetně prací spojených s rekultivací stávající rampy křižovatky.

Tento dočasný stavební objekt řeší dopravní opatření během stavby – stavba bude prováděna na silnici II/385 po polovinách vozovky s částečnou uzavírkou jednoho jízdního pruhu se zabezpečením veřejného provozu přechodným dopravním značením a světelnou signalizací. Realizace stavebních úprav na silnici II/387 si vyžádá po nezbytně nutnou dobu plnou uzavírku s převedením dopravy na objízdné trasy.Stavba bude realizována ve 3 etapách.

Více info o omezení provozu během těchto etap, dokumentaci stavby a dočasné objízdné trase naleznete na webu města Tišnova.

 

ZPĚT NA AKTUALITY

Kam dál?